Banan

Gauti har en ovalbana som ligger vid Skallsjö kyrkoruin i Floda.

Medlemmar i Gauti får nyttja banan kostnadsfritt såvida den inte är bokad, se under menyn “Aktiviteter”.
Ett tips är vårt stödmedlemsskap för de som vill rida där men inte är medlem innan.

Vid kurser och andra arrangerade aktiviteter SKALL banan bokas och betalning erläggas. Betalningen ska vara oss tillhanda senast dagen innan bokningen.
Detta gäller oavsett om det är Gautimedlemmar som deltar i dessa kurser eller aktiviteter.
Bokning skall ske senast 3 dagar innan och kostnaden är 500:-/dag eller 100kr/h vid kortare bokning.
Hyran betalas in till Gautis bank-giro 336-8693.
Avbokning senast dagen innan planerad aktivitet. Vid sen avbokning (samma dag) skall full betalning erläggas.
Vill man “ha banan för sig själv” kan man också boka den till ovanstående kostnad.

Tillgång till Gautis material och lokaler ingår EJ i banhyran.

Bokning sker via:
Linda Andreasson 0767-686564 eller maila till gauti.islandshastforening@gmail.com.
Vid ev. oklarheter eller frågor kan ni även kontakta Riggan 0708-767732

Vägbeskrivning

Från Gbg: Sväng av E20 vid Flodamotet, sväng höger efter Statoilmacken ut på Floda Allé. Sväng sen höger i rondellen in på Södra vägen. Följ den vägen tills ni kommer till Skallsjö kyrkruin. Precis innen kyrkruinen svänger ni vänster nerför en liten grusväg. Efter ett par hundra meter ligger banan på vänster sida.

Från Alingsås: Sväng av vid Flodamotet, sväng vänster direkt in på Högavägen, som ligger parallellt med E20 (mot Floda möbelhus). Sväng sen vänster över Högabron, höger direkt och följ vägen till Skallsjö kyrkruin. Sväng vänster vid kyrkruinen och följ grusvägen tills ni ser banan på vänster sida.

karta

Inom vår paraplyorganisation Vestur har vi även tillgång till Sävebanan.
Vem som helst som är medlem i Vestur kan boka Sävebanan, både för kurser, tävlingar och privat träning. För mer information se www.vestur.se.