Styrelsen

Ordförande
Rigmor Westman
Tel: 0708-767732

Vice ordförande & Vesturrepresentant
Maria Rott
Tel: 0703-606503

Kassör & webansvarig
Linda Andreasson
Tel: 0767-686564

Sekreterare
Lena Andreasson
Tel: 0730-234922

Ledamot
Jeanette van Hoewijk-Sand
Tel: 0709-742320

Ledamot
Madeleine Hägne
Tel: 0730-391971

Ledamot
Sara Rott
Tel: 0730-393109