Bli medlem

Gauti Islandshästförening är en ideell förening för alla som är intresserade av islandshästar. Medlemskap betalas till Gauti på bank-giro 336-8693. Märk inbetalningen med namn och vilken typ av medlemskap den avser. Övrig information som Gauti behöver i samband med registrering av ny medlem är:
Namn, adress, personnummer (inkl. 4 sista siffrorna), mailadress och telefonnummer. Enklast är att skicka ett mail till oss med all information.

Medlemskap gäller per kalenderår.

I 2020 års medlemsavgift ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Senior ( 18 och äldre ) 565 kr (450kr SIF, 115kr Gauti)
Junior ( upp till 18 år )   240 kr (200kr SIF, 40kr Gauti)
Familjemedlemskap 690 kr (en senior + obegränsat antal familjemedlemmar på samma adress) (550kr SIF, 140kr Gauti)

Är du redan medlem i en annan lokalförening är medlemsavgiften i Gauti: (Stödmedlemsskap)
Senior 130 kr
Junior 55 kr
Familjemedlemskap 160 kr (en senior + obegränsat antal familjemedlemmar på samma adress)

sponsorer