Ryttarlicenser

Logga in på Min profil på SIF’s hemsida så kan du både köpa och skriva ut din licens på en gång!
Om du inte fått ett lösenord via e-post så får du det genom att maila uppgifter om personnummer (ååååmmdd-xxxx) och aktuell e-postadress till svenska@icelandichorse.se. För att få köpa licens måste du vara medlem i Svenska Islandshästförbundet.
Ryttarlicens krävs för deltagande i officiell tävling. I licensen ingår en försäkring, se längst ned på sidan.
Utländska ryttare som är med i sitt hemlands islandshästförbund behöver ej visa upp licens.

Nytt system för ryttarlicenser from 2014

SIFs ryttarlicenser blir fr o m 2014 åldersbaserade i stället för klassbaserade, och det finns möjlighet att köpa engångslicenser.

Junior t o m 15 år, årslicens alla nivåer 250 kr.
Engångslicens 75 kr.

Ungdom 16 – 21 år, årslicens alla nivåer 500 kr.
Engångslicens 150 kr.

Senior fr o m 22 år, årslicens lokal och regional nivå 500 kr.
Engångslicens lokal och regional nivå 150 kr.

Senior fr o m 22 år, nationell nivå/SM 750 kr.
Uppgradering från lokal och regional nivå till nationell nivå 250 kr under förutsättning att en årslicens 500 kr är löst.

Engångslicens gäller för en tävling i taget till dess man uppnår full licensavgift, därefter kan man skriva ut en årslicens. OBS! Engångslicens gäller dock inte på nationell nivå/SM.

sponsorer